Termovar PRO

TERMOVAR PRO d.o.o. je kompanija koja se bavi proizvodnjom termoenergetske i procesne opreme kao i poslovima metaloprerade

 

ISTORIJAT

Počeci TERMOVAR PRO datiraju iz 1991. godine kada je nastala zanatska radnja koja je imala dva odvojena sektora, jedan koji se bavio instalacijama grejnih sistema i drugi koji se bavioproizvodnjom termoenergetske i procesne oprema. Posle par godina, odnosno 1996. godine dolazi do podele dva sektora u odvojene zanatske radnje i nastaje fabrika za proizvodnju termoenergetske i procesne opreme kao posebni privredni subjekat odnosno osniva seTERMOVAR. Od tog trenutka TERMOVAR posluje kao samostalna kompanija sa nezavisnom vlasničkom strukturom od zajedničke kompanije.

Druga prekretnica u istoriji kompanije se dešava 2012. godine kada se vrši transformcija iz zanatske radnje u privredno društvo i dobija sadašnji naziv TERMOVAR PRO d.o.o. kao i vlasnička struktura koja i sada upravlja kompanijom.

Sledeći bitan momenat se dešava 2014. godine kada se kompanija sertifikuje za proizvodnju opreme pod pritiskom kao i za proizvodnju I montažu industriskih cevovoda. Iste godine kompanija se sertifikuje i za poslove zavarivanja. Kompletnu sertifikaciju kompanije izvodi nemačko sertifikaciono telo TÜV Thüringen.

 

TERMOVAR PRO danas

TERMOVAR PRO je danas moderna kompanija koja konstantno teži usavršavanju svojih proizvoda i usluga. To dokazuje mlad, stručan i ambiciozan tim kao i sertifikati izdati od nemačkog sertifikacionog tela TÜV Thüringen.

Trenutno posedujemo:

- Sertifikat za proizvodnju posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu EN 13445-4
- Sertifikat za izradu i montažu industrijskih metalnih cevovoda EN 13480-4
- Sertifikat zahteva kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala EN 3834-3:2006

Redovnom resertifikacijom stalno se prilagođavamo savremenim evropskim trendovima u oblasti za koju smo sertifikovani. Takođe posedujemo i kvalifikacije postupaka zavarivanja za REL, MIG-MAG i TIG postupke kao i sertifikovane zavarivače za navedene postupke. Naš proizvodni program obuhvata proizvode i opremu za naftnu, hemijsku, prehrambenu industriju i termoenergetska postrojenja.

Osnovni proizvodi su:


1

Danca

- danca prečnika do 2900 mm i debljine lima do 10 mm.

2

Posude pod pritiskom

- posude pod pritiskom svih vrsta i namena

3

Hidrostatički rezervoari

- rezervoari za vodu i sve vrste tečnih goriva, za podzemnu i nadzemnu ugradnju sa i bez grejača

 

4

Ostali proizvodi

- ostali proizvodi metaloprerađivačke industrije